Dzīves Virsotnes meditācijas

  Meditācijas ieteikumi un procesa optimizācija
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  TRANSLĀCIJAS UN ENERĢĒTISKI SPĒCĪGĀS DIENĀS UN VIETĀS
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  KLĀTESAMĪBAS UN APZINĀTĪBAS MEDITĀCIJAS
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  SIEVIETĒM
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  DZĪVES PROGRESAM
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  ATTIECĪBĀM UN KOMUNIKĀCIJAI
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  APZINĀTĪBA UN KLĀTESAMĪBA
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  MIERAM UN RELAKSĀCIJAI
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  ENERĢIJAS LAUKA TĪRĪŠANA UN AIZSARDZĪBA
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  SIRDS KOHERENCE
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  EMOCIONĀLĀ DZIEDINĀŠANA UN LABKLĀJĪBA
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās