Enerģijas prakses ikdienas līdzsvaram un apziņas izaugsmei

  ENERĢIJAS ELPOŠANAS SESIJAS
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  SINHRONIZĀCIJA UN KONCENTRĀCIJA
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  SAZEMĒŠANĀS
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās
  ENERĢIJAS PRAKSES
Pieejams pēc dienām
dienām pēc pietiekšanās